تنظیم آی پی برای vcenter لینوکسی

بعد از اینکه یک وی سنتر لینوکسی را کانفیگ کردیم و راه اندازی کردیم ممکن است به دلایلی مثل تغییر شبکه و غیره از طریق نتورک دیگر دسترسی به ان نداشته باشیم و لذا مجبور باشیم ای پی انرا عوض کنیم تا دوباره قابل استفاده شود

در اکثر منابع همان دستور قدیمی

/opt/vmware/share/vami/vami_config_net

دستوری که من اینجا استفاده کردم برای ای پی ورژن 4 عبارت بود از
/opt/vmware/share/vami/vami_set_network eth0 STATICV4 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1

فرض شده ای پی شما 10.10.10.10 و گیت وی 10.10.10.1  است
لازم به ذکر است که در اول هر دو دستور یک اسلش وجود دارد و در اخر ان وجود ندارد.

بعد ازاین کار می توانید با دستورات زیر به ادامه کار بپردازید:

https://10.10.10.10:5480
https://10.10.10.10:9443/vsphere-client

موفق باشید

how to change the ip address of Linux vcenter appliance ?
if you forget thr command /opt/vmware/share/vami/vami_config_net

you can use command /opt/vmware/share/vami/vami_set_network eth0 STATICV4 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
when the ip address is 10.10.10.10 and the gateway is 10.10.10.1

then you can use the this command to continue configration


https://10.10.10.10:5480
https://10.10.10.10:9443/vsphere-client