انتقال دامنه در پارس دیتا به صورت Online انجام می شود. به محض شروع انتقال (Transfer) می توانید روند آن را لحظه به لحظه پیگیری و از آخرین وضعیت انتقال دامین خود مطلع شوید.

برای انتقال دامنه می بایست وارد پرتال کاربری خود شوید . در این قسمت مراحل انتقال دامنه کاملا توضیح داده شده است. به محض تکمیل عملیات انتقال و یا لغو آن، از طریق Email به شما اطلاع داده خواهد شد.